Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Xử lý sự cố: BlackBerry Protect

background image

Xử sự cố: BlackBerry Protect

Tôi không thể bật BlackBerry Protect

Để bật BlackBerry Protect, bạn phải đăng nhập bằng một BlackBerry ID hợp lệ.

Bảo mật và sao lưu

Hướng dẫn sử dụng

283

background image

Nếu thiết bị BlackBerry của bạn được liên kết với một giải pháp Enterprise Mobility Management từ
BlackBerry, tính năng này có thể được người quản trị của bạn tắt đi. Để tìm hiểu về cách có thể bảo vệ
thiết bị của bạn khỏi bị mất hoặc bị trộm, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.