Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Cài đặt bảo mật

background image

Cài đặt bảo mật

Bạn có thể cài và thay đổi cài đặt bảo mật cho các ứng dụng trên thiết bị BlackBerry của mình, và thiết lập
kiểm soát của cha mẹ để hạn chế hoặc giới hạn truy cập đến các tính năng và nội dung. Bạn có thể sử dụng
thẻ thông minh, và nhập vào các chứng chỉ từ máy tính để tăng cường bảo mật dữ liệu trên thiết bị của
mình. Và nếu bạn cần phải xóa vĩnh viễn mọi dữ liệu khỏi thiết bị của mình, bạn có thể xóa sạch chúng.

Bảo mật và sao lưu

Hướng dẫn sử dụng

284