Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Khóa hoặc mở khóa thiết bị

background image

Khóa hoặc mở khóa thiết bị

Mẹo: Nhấn nhanh vào phím Nguồn/Khóa sẽ đưa thiết bị của bạn về chế độ nghỉ. Điều này sẽ giúp bạn tiết
kiệm pin.

Bảo mật và sao lưu

Hướng dẫn sử dụng

276

background image

Khóa màn hình

Bằng cách khóa màn hình, bạn có thể giúp ngăn ngừa thiết bị BlackBerry của bạn vô tình gửi tin nhắn hoặc
quay số trong túi. Việc khóa màn hình không tắt thông báo cho các cuộc gọi đến hoặc tin nhắn.

Bấm phím Nguồn/Khóa trên đỉnh thiết bị của bạn.

Để mở khóa màn hình, hãy vuốt lên từ cuối màn hình.

Khóa thiết bị của bạn bằng mật khẩu

Bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản để giúp bảo vệ các dữ liệu thiết bị BlackBerry và ngăn ngừa sử dụng
trái phép thiết bị của bạn? Bạn có thể cài mật khẩu để khóa thiết bị của mình khi để máy ra ngoài hoặc
không sử dụng.

1. Nếu bạn không có mật khẩu, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn

Cài đặt > Bảo mật Quyền riêng tư > Mật khẩu thiết bị. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để cài mật khẩu thiết bị bao gồm các ký tự và con số, hãy bật khóa chuyển Mật khẩu thiết bị. Nhập
mật khẩu.

Để cài mật khẩu thiết bị dạng nhanh gọn chỉ bao gồm các con số, hãy bật khóa chuyển Mật khẩu đơn
giản. Nhập mật khẩu.

2. Để khóa thiết bị của bạn, hãy làm một trong các cách sau:

• Bấm và giữ phím Nguồn/Khóa. Nhấn vào .

Để tự động khóa thiết bị của bạn sau một khoảng thời gian nhất định, trên màn hình chính, hãy vuốt
xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn Cài đặt > Bảo mật Quyền riêng tư > Mật khẩu thiết bị.
Trong danh sách thả xuống Khóa thiết bị sau, hãy chọn một khoảng thời gian.

Để tự động khóa thiết bị khi nó đang ở trong bao BlackBerry, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ
trên cùng của màn hình. Nhấn Cài đặt > Bảo mật Quyền riêng tư > Mật khẩu thiết bị. Bật khóa
chuyển Khóa thiết bị khi đưa vào bao Holster.

Để cho phép một ứng dụng đang hoạt động được ưu tiên hơn khi thiết bị khóa lại, ví dụ, để thiết bị
của bạn không khóa lại trong khi đang xem một bộ phim trong ứng dụng Phim, trên màn hình chủ,
hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn Cài đặt > Bảo mật Quyền riêng tư > Mật khẩu
thiết bị. Bật khóa chuyển Cho phép ứng dụng kéo dài thời gian khóa mật khẩu.

Để mở khóa thiết bị, hãy bấm phím Nguồn/Khóa. Vuốt từ phía dưới cùng của màn hình lên trên. Khi được
nhắc, hãy nhập mật khẩu thiết bị của bạn.

Bảo mật và sao lưu

Hướng dẫn sử dụng

277

background image

Khóa thiết bị bằng mật khẩu vùng công việc

Nếu thiết bị BlackBerry của bạn sử dụng công nghệ BlackBerry Balance để tách hoạt động công việc và cá
nhân của bạn, bạn có thể sử dụng cùng một mật khẩu để làm mật khẩu cho cả vùng công việc lẫn cho thiết
bị của mình, tùy thuộc vào việc cài đặt quy tắc của người quản trị.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Bảo mật quyền riêng tư > Mật khẩu thiết bị > BlackBerry Balance.
3. Nếu được nhắc, hãy nhập vào mật khẩu vùng công việc của bạn.
4. Bật khóa chuyển Dùng làm mật khẩu thiết bị.
5. Nhập vào mật khẩu thiết bị của bạn. Nhấn OK.
6. Nhập vào mật khẩu vùng công việc của bạn. Nhấn OK.

Tạo mật khẩu ảnh

Thay vì nhập mật khẩu để mở khóa thiết bị, bạn có thể sử dụng một hình ảnh bí mật và cử chỉ dạng số để
mở khóa thiết bị chỉ bằng một tay. Chọn một hình ảnh, một con số, và thiết lập sự kết hợp. Số lượng các kết
hợp này là gần như vô tận!

Để bật mật khẩu ảnh, đầu tiên bạn cần cài mật khẩu thiết bị. Mật khẩu thiết bị cũng rất cần thiết trong
trường hợp bạn quên mật khẩu ảnh của mình, hoặc nếu bạn cần phải nhập mật khẩu để truy cập vào thiết
bị BlackBerry từ máy tính.

Nếu thiết bị của bạn sử dụng công nghệ BlackBerry Balance, trong cài đặt Balance, đảm bảo rằng bạn đã
tắt khóa chuyển Dùng làm mật khẩu thiết bị.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Bảo mật Quyền riêng tư > Mật khẩu thiết bị.
3. Bật khóa chuyển Mật khẩu ảnh.
4. Nhập mật khẩu thiết bị của bạn.
5. Hoàn tất các hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo: Khi tạo mật khẩu ảnh hoặc mở khóa thiết bị của mình, bạn có thể kéo ngón tay bất cứ nơi nào trên
màn hình để nhìn rõ ràng nơi con số được di chuyển.

Mở khóa thiết bị của bạn bằng mở khóa mạng

Để có mã mở khóa cho thiết bị BlackBerry, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị của bạn có thể bị khóa mạng cho phép thiết bị đó chỉ có thể kết nối mạng di động với nhà cung cấp
dịch vụ hiện tại của bạn. Nếu bạn dự kiến đi du lịch quốc tế và muốn sử dụng thẻ SIM từ một nhà cung cấp
dịch vụ khác, bạn có thể cần phải nhập mã số mở khóa.

Bảo mật và sao lưu

Hướng dẫn sử dụng

278

background image

Mẹo: Để xem nhà cung cấp dịch vụ hiện thời được liên kết với thiết bị của bạn, trên màn hình chính, hãy
vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn Cài đặt > Giới thiệu. Trong danh sách thả xuống Danh mục,
hãy nhấn Thẻ SIM.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Bảo mật quyền riêng tư > Thẻ SIM.
3. Trong phần Khóa mạng điện thoại, hãy nhấn vào một mục bị khóa.
4. Khi được nhắc, hãy nhập vào mã mở khóa.

THẬN TRỌNG: Vì lý do bảo mật, mỗi mã mở khóa chỉ có thể được nhập sai 10 lần. Nếu bạn vượt quá số lần
thử nhập mã mở khóa, thẻ SIM của bạn sẽ chỉ cho phép thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Để được hỗ trợ, hãy
liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.