Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Lưu bản nháp email

background image

Lưu bản nháp email

1. Trong khi soạn thảo email, hãy nhấn Hủy.
2. Trong hộp thoại, hãy nhấn Lưu.