Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tùy chỉnh cải đặt BlackBerry Hub

background image

Tùy chỉnh cải đặt BlackBerry Hub

Bạn có thể tùy chỉnh nhiều loại cài đặt trong BlackBerry Hub. Ví dụ, bạn có thể thay đổi địa chỉ email hoặc
lịch mặc định, hoặc thứ tự xuất hiện các tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể cài tự động trả lời khi ở ngoài
văn phòng bằng thiết bị BlackBerry của mình.