Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thêm chữ ký vào một tài khoản email

background image

Thêm chữ vào một tài khoản email

1. Trong BlackBerry Hub, nhấn > > Tài khoản email.
2. Nhấn vào một tài khoản email.
3. Bật khóa chuyển Chữ tự động.
4. Nhập chữ ký của bạn vào trong trường.