Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thay đổi các tùy chọn tin nhắn văn bản

background image

Thay đổi các tùy chọn tin nhắn văn bản

Trong BlackBerry Hub, nhấn > > Tin nhắn văn bản.

Để nhận được thông báo khi tin nhắn bạn gửi đi đã đến nơi hoặc đã được đọc, dưới mục SMS hoặc
MMS, hãy bật khóa chuyển Xác nhận gửi hoặc Xác nhận đọc.

Để cho phép các thiết bị khác thấy khi nào bạn đã nhận hoặc đã đọc tin nhắn văn bản có tập tin đính
kèm, dưới mục MMS, hãy bật khóa chuyển Cho phép xác nhận gửi hoặc Cho phép xác nhận đọc.

Để chặn các tin nhắn MMS không mong muốn, dưới mục MMS, hãy bật khóa chuyển Từ chối tin nhắn
danh hoặc Từ chối quảng cáo.

Để ngừng nhận tin nhắn MMS trong khi chuyển vùng, dưới mục MMS, trong danh sách thả xuống Chế độ
tự động tải về, hãy nhấn Chỉ nước nhà.

Để vô hiệu hóa tính năng thay thế từ, hãy tắt khóa chuyển Bật thay thế từ.

Để chỉ gửi được tin nhắn văn bản khi bạn nhấn biểu tượng gửi, hãy tắt khóa chuyển Sử dụng phím Enter
để gửi.

Để thay đổi màu nền của các cuộc hội thoại tin nhắn văn bản, hãy tắt hoặc bật khóa chuyển Nền tối.

BlackBerry Hub và email

Hướng dẫn sử dụng

85