Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Xem email đã lưu

background image

Xem email đã lưu

1. Trong BlackBerry Hub, hãy nhấn vào danh sách thả xuống ở phía trên cùng màn hình.
2. Nhấn vào một thư mục.