Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Truyền tải dữ liệu bằng mạng Wi-Fi và ứng dụng Chuyển đổi thiết bị

background image

Truyền tải dữ liệu bằng mạng Wi-Fi ứng dụng Chuyển đổi thiết bị

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Chuyển đổi thiết bị để truyền dữ liệu từ thiết bị chạy hệ điều hành BlackBerry
phiên bản từ 5.0 tới 7.1, thiết bị chạy BlackBerry 10 OS, thiết bị chạy iOS 6 và mới hơn, thiết bị chạy
Android 2.3 và mới hơn sang thiết bị BlackBerry 10 mới của mình.

Để dùng ứng dụng Chuyển đổi thiết bị, cả hai thiết bị của bạn phải được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi, tốt
nhất là mạng Wi-Fi gia đình, bởi một số mạng Wi-Fi công ty hoặc công cộng có thể chặn ứng dụng Chuyển
đổi thiết bị không cho hoạt động.

1. Trên thiết bị BlackBerry 10 mới, hãy tải về ứng dụng Device Switch. Để tìm ứng dụng Chuyển đổi thiết

bị, trên thiết bị của bạn hãy truy cập cửa hàng BlackBerry World, hoặc

www.deviceswitch.com

.

2. Kết nối cả hai thiết bị của bạn vào cùng mạng Wi-Fi.
3. Để truyền tải dữ liệu, hãy hoàn tất các hướng dẫn trên màn hình.

Ghi chú: Chỉ các dữ liệu được lưu trong bộ nhớ lưu trữ trên thiết bị của bạn mới được truyền tải. Bất cứ dữ
liệu nào được sao lưu không dây hoặc đồng bộ hóa với một tài khoản trên nền web sẽ không được chuyển
sang thiết bị mới của bạn. Để truyền tải dữ liệu được đồng bộ hóa với tài khoản trên nền web, hãy thêm tài
khoản đó vào thiết bị của bạn. Bất kỳ thông tin nào được lưu vào thẻ nhớ sẽ không được truyền tải khi bạn
dùng ứng dụng Chuyển đổi thiết bị, nhưng bạn có thể lắp thẻ nhớ vào thiết bị mới của mình.