Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Giới thiệu BlackBerry ID

background image

Giới thiệu BlackBerry ID

BlackBerry ID cho phép bạn truy cập thuận tiện vào nhiều sản phẩm và dịch vụ BlackBerry. Sau khi tạo
BlackBerry ID, bạn có thể sử dụng địa chỉ email và mật khẩu của mình để đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm
BlackBerry nào hỗ trợ BlackBerry ID. Với BlackBerry ID, bạn có thể quản lý những ứng dụng mà bạn đã tải
về từ cửa hàng BlackBerry World và tải về những ứng dụng khi chuyển đổi các thiết bị của mình. Bạn cần
phải đăng nhập bằng cùng BlackBerry ID trên tất cả các thiết bị BlackBerry của bạn.

Nếu đã tạo một BlackBerry ID trước đó, bạn phải sử dụng nó khi cài đặt thiết bị mới của mình thay vì tạo
một BlackBerry ID mới. Bạn có thể đăng nhập vào cả máy tính bảng và điện thoại thông minh với cùng một
BlackBerry ID.