Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Chấp nhận các gợi ý chính tả

background image

Chấp nhận các gợi ý chính tả

Nếu đang bật kiểm tra chính tả, các lỗi chính tả sẽ được gạch dưới màu đỏ khi bạn nhập vào.

Nhấn vào từ được gạch dưới đó.

Để chấp nhận một gợi ý chính tả, hãy nhấn vào từ được gợi ý.

Để thêm từ vào từ điển cá nhân của bạn, hãy nhấn Thêm vào từ điển.