Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thay đổi cài đặt kiểm tra chính tả

background image

Thay đổi cài đặt kiểm tra chính tả

Bạn có thể thay đổi các cài đặt kiểm tra chính tả, chẳng hạn như có kiểm tra chính tả các từ viết tắt, có
chỉnh sửa viết hoa viết thường của từ hay không và các tính năng khác.

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

166

background image

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Ngôn ngữ nhập liệu > Kiểm tra chính tả.
3. Nhấn vào các cài đặt mà bạn muốn thay đổi.