Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nhập một ký tự viết hoa

background image

Nhập một tự viết hoa

1. Trên Bàn phím BlackBerry, hãy nhấn .
2. Nhấn vào một chữ cái.

Mẹo: Để bật CAP lock, hãy chạm và giữ .