Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Xóa danh sách từ đã học

background image

Xóa danh sách từ đã học

Bàn phím BlackBerry sẽ học các từ và cụm từ dựa trên việc sử dụng của bạn nhằm đoán trước từ kế tiếp
bạn sẽ viết. Bạn có thể xóa danh sách từ được dùng cho các gợi ý từ bằng những bước sau:

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Ngôn ngữ nhập liệu > Dự đoán sửa lỗi.
3. Nhấn Xóa từ đã học.

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

167

background image

Ghi chú: Khi bạn tiếp tục nhập văn bản, danh sách từ đã học sẽ được tạo lại trừ khi bạn cài khóa chuyển
Học từ ngữ mới sang Tắt trên màn hình Dự đoán Sửa lỗi.