Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Đặt cho thiết bị của bạn một biệt danh

background image

Đặt cho thiết bị của bạn một biệt danh

Bạn có thể thay đổi tên thiết bị BlackBerry của mình khi nó hiển thị với các thiết bị khác. Biệt danh này rất
hữu ích khi bạn chia sẻ các tập tin media qua không dây hoặc kết nối bằng công nghệ Bluetooth.

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

136

background image

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Giới thiệu.
3. Trong trường Tên Thiết bị, hãy nhập vào tên mới cho thiết bị của bạn.