Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Kết nối thiết bị với màn hình gắn ngoài

background image

Kết nối thiết bị với màn hình gắn ngoài

Bạn có thể kết nối thiết bị BlackBerry của mình vào một thiết bị gắn ngoài, ví dụ như màn hình, máy chiếu,
hoặc TV, bằng cách sử dụng đầu nối HDMI.

1. Dùng cáp HDMI, hãy kết nối thiết bị BlackBerry của bạn vào một màn hình hiển thị bên ngoài.
2. Thiết bị của bạn sẽ tự động phát hiện độ phân giải của màn hình HDMI mà nó được kết nối đến. Tuy

nhiên, nếu bạn cần thay đổi độ phân giải, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn
hình. Nhấn Cài đặt > Hiển thị. Trong danh sách thả xuống Chế độ hiển thị HDMI, hãy nhấn vào chế
độ hiển thị mà bạn muốn sử dụng.