Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Quản lý cài đặt dữ liệu di động

background image

Quản cài đặt dữ liệu di động

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, tính năng này có thể không khả dụng.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Quản dữ liệu.
3. Thay đổi bất cứ cài đặt nào trên màn hình.