Porsche Design P 9982 from BlackBerry - NFC là gì?

background image

NFC gì?

Tính năng NFC có thể không sử dụng được tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, các cài đặt của
người quản trị và model thiết bị BlackBerry của bạn.

NFC là công nghệ không dây tầm ngắn được thiết kế nhằm cho phép bạn dễ dàng chia sẻ nội dung và thông
tin mà không cần phải ghép nối thiết bị với một thiết bị hỗ trợ NFC khác. Có một số cách thú vị mà bạn có
thể dùng tính năng NFC bao gồm:

Trao đổi danh thiếp liên lạc với bạn bè hoặc đối tác kinh doanh mới.

Gửi qua một hình ảnh cho bạn bè của mình.

Lấy nhanh một phiếu giảm giá từ một áp-phích mà bạn nhìn thấy trên đường phố.

Gửi một trang web tới một người bạn.

Thêm một người bạn vào danh bạ BBM.

Sao chép thông tin thẻ thông minh vào một thẻ NFC.

Kết nối vào một máy in hỗ trợ NFC để in hoặc quét một tập tin.

Một số ứng dụng NFC được thiết kế để mô phỏng thẻ thực tế, như thẻ tín dụng, thẻ vận tải công cộng hoặc
thẻ ra vào. Nếu ứng dụng đang mở trên thiết bị của bạn, chỉ cần chạm phần lưng của thiết bị vào đầu đọc
NFC rồi thực hiện. Một vài ví dụ về điều bạn có thể thực hiện với ứng dụng NFC bao gồm:

Thanh toán buổi cà phê sáng của bạn mà không cần lấy ví.

Thanh toán vé đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm.

Được phép vào tòa nhà khi bạn đến nơi làm việc.

Đây chỉ là một số ví dụ về những điều bạn có thể làm với NFC. Có thể sử dụng NFC theo nhiều cách tùy
thuộc vào ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình và tính tương thích NCF của thiết bị khác.

Bật NFC

Tính năng NFC có thể không sử dụng được tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, các cài đặt của
người quản trị và model thiết bị BlackBerry của bạn.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Mạng Kết nối > NFC.
3. Bật khóa chuyển Kết nối NFC.