Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Xử lý sự cố: NFC

background image

Xử sự cố: NFC

Ứng dụng sai mở ra khi tôi sử dụng đầu đọc NFC reader

Ứng dụng sai có thể mở ra vì ứng dụng này được cài làm ứng dụng mặc định để sử dụng với đầu đọc NFC.

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

157

background image

Bạn có thể cần phải xóa hoặc cài lại ứng dụng mặc định cho đầu đọc NFC. Nhấn Cài đặt > Trình quản
ứng dụng > Ứng dụng mặc định để xóa ứng dụng được cài là ứng dụng mặc định cho đầu đọc NFC. Lần tới
khi bạn chạm thiết bị của mình vào đầu đọc NFC, hãy cài ứng dụng ưu tiên làm ứng dụng mặc định.

NFC không hoạt động như mong muốn

Nếu bạn cố chia sẻ tập tin bằng cách dùng kết nối NFC hoặc thẻ thông minh khi thiết bị của bạn bị khóa và
đèn nền tắt hoặc khi mất điện nguồn, NFC sẽ không hoạt động. Cài đặt trong mục Cho phép các giao dịch
thẻ NFC trong màn hình NFC không được áp dụng đối với tính năng truyền tải tập tin NFC hoặc thẻ thông
minh.

Bạn có thể thiết lập thiết bị của mình để chạy một số ứng dụng NFC khi thiết bị bị khóa và đèn nền tắt hoặc
khi mất điện nguồn. Trong cài đặt NFC, tùy chọn Khi bị khóa hoặc đèn nền tắt sẽ được áp dụng cho ứng
dụng NFC mô phỏng giao dịch thẻ thực tế (ví dụ: khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc phù hiệu an
ninh cho phép ra vào tòa nhà bảo mật) và giao dịch NFC được thẻ SIM của bạn xử lý. Tùy chọn Khi thiết bị
bị tắt chỉ được áp dụng cho giao dịch NFC do thẻ SIM của bạn xử lý.