Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Bật cài đặt Phụ đề

background image

Bật cài đặt Phụ đề

Cài đặt Phụ đề sẽ hiển thị văn bản trên màn hình thiết bị BlackBerry khi bạn phát tập tin video có hỗ trợ
phụ đề. Nội dung có phụ đề sẽ xác định cài đặt mặc định cho Ký tự và phông nền phụ đề.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Khả năng tiện dụng.
3. Bật khóa chuyển Phụ đề.
4. Thay đổi mọi cài đặt Ký tự với Màu chữ, Độ mờ chữ, Kích cỡ chữ hoặc Phông chữ.
5. Thay đổi mọi cài đặt Phông nền phụ đề với Màu phông nền phụ đề hoặc Độ mờ phông nền phụ đề.

Sau khi thay đổi bất cứ cài đặt Ký tự hoặc cài đặt Phông nền phụ đề nào, bạn có thể thấy các thay đổi đó
trong cửa sổ xem trước.