Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tạm thời tắt chế độ Phóng to

background image

Tạm thời tắt chế độ Phóng to

Có thể bạn muốn tạm thời tắt phóng to màn hình để xem toàn bộ màn hình một lúc, và sau đó bật chế độ
Phóng to một lần nữa để tiếp tục những gì bạn đang làm.

Sử dụng hai ngón tay, hãy nhấn nhanh ba lần ở bất cứ nơi nào trên màn hình.

Để bật chế độ Phóng to một lần nữa, hãy nhấn nhanh ba lần một lần nữa.