Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Cử chỉ bật chế độ Màn hình tối

background image

Cử chỉ bật chế độ Màn hình tối

Khi bật BlackBerry Screen Reader, bạn sử dụng cử chỉ để hoàn tất tác vụ.

1. Khi bạn bật BlackBerry Screen Reader, hãy vuốt xuống và sang bên phải bằng một ngón tay để truy cập

vào chế độ Tác vụ nhanh.

2. Nhấn bằng hai ngón tay để bật hoặc tắt chế độ Màn hình tối.