Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thay đổi ánh sáng nền

background image

Thay đổi ánh sáng nền

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Hiển thị.
3. Để điều chỉnh độ sáng, hãy di chuyển tới lui thanh trượt.

Mẹo: Sau khi vuốt xuống từ trên cùng của màn hình, nếu bạn thấy trong mục cài đặt nhanh, bạn có thể
nhấn để hiển thị thanh trượt mà không phải vào trong màn hình Hiển thị.