Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Phương pháp nhập liệu bằng bàn phím

background image

Phương pháp nhập liệu bằng bàn phím

Phương pháp nhập liệu sẽ cho phép bạn gõ các từ hoặc ký tự không có sẵn bằng cách sử dụng các ký tự
trên bố trí bàn phím của bạn. Trong một số trường hợp, phương pháp nhập liệu sẽ cung cấp cho bạn ngữ âm
gần đúng của một từ dựa trên cách bố trí bàn phím bạn đang dùng. Sau đó thiết bị của bạn có thể đề xuất
một ký tự hoặc dấu phụ dựa trên âm bạn chọn.

Trong các trường hợp khác, phương pháp nhập liệu cung cấp cho bạn các cử chỉ và tổ hợp phím cho ngôn
ngữ. Một số phương pháp nhập liệu bằng bàn phím thường phổ biến cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ, ví
dụ như tiên đoán từ hoặc chọn ký tự có dấu bằng cách nhấn và giữ phím.