Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nhập văn bản bằng tiếng Nhật

background image

Nhập văn bản bằng tiếng Nhật

Bàn phím tiếng Nhật hỗ trợ các tính năng sau:

Tiên đoán từ và vẩy gợi ý từ lên trên màn hình (nếu máy đã được bật tính năng này).

• Để nhập vào một chữ cái từ bảng chữ cái gốc Latinh bằng bố trí bàn phím QWERTY, bạn có thể bấm

và bấm một chữ cái.

• Để nhập một ký hiệu, hãy nhấn

. Để xem thêm các ký hiệu, hãy nhấn

.