Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nhập văn bản bằng tiếng Trung

background image

Nhập văn bản bằng tiếng Trung

Các phương pháp nhập liệu tiếng Trung hỗ trợ những tính năng sau:

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách sử dụng bảng chữ cái gốc Latinh trên bố trí bàn phím QWERTY
bằng cách bấm và sau đó là một chữ cái.

• Để nhập một ký hiệu, hãy nhấn

. Để xem thêm các ký hiệu, hãy nhấn

.