Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Sử dụng thiết bị của bạn với BlackBerry Link

background image

Sử dụng thiết bị của bạn với BlackBerry Link

Sử dụng BlackBerry Link để quản lý thiết bị của bạn và cho phép kết nối giữa thiết bị và máy tính. Bạn có
thể:

Cho phép truy cập tập tin từ xa, do đó thiết bị của bạn có thể truy cập những tập tin được lưu trữ trong
các thư viện trên máy tính của bạn.

Xem và xóa các tập tin được lưu trữ trên máy tính từ thiết bị của bạn.

Đồng bộ hóa danh bạ và cuộc hẹn lịch giữa thiết bị của bạn và máy tính.

Đồng bộ hóa nhạc, hình ảnh, video và tài liệu giữa thiết bị của bạn và máy tính qua kết nối USB hoặc
Wi-Fi .

Sao lưu và khôi phục dữ liệu thiết bị của bạn.

Truyền tải các cài đặt được hỗ trợ và dữ liệu sang một thiết bị mới.

Quản lý nhiều thiết bị trên máy tính sử dụng cùng một BlackBerry ID hoặc khác nhau.

Cập nhật hoặc cài đặt lại phần mềm thiết bị của bạn.

Để tải về phiên bản BlackBerry Link mới nhất vào máy tính, hãy ghé thăm trang web

www.blackberry.com/

BlackBerryLink

.