Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Sao lưu dữ liệu thiết bị

background image

Sao lưu dữ liệu thiết bị

Bạn có thể tự mình sao lưu dữ liệu trên thiết bị BlackBerry của bạn bất cứ lúc nào. Theo mặc định,
BlackBerry Link sẽ tiến hành sao lưu nhanh chóng thiết bị, bao gồm tất cả dữ liệu ngoại trừ các tập tin
media và ứng dụng của bạn. Nếu bạn cài sở thích sao lưu, BlackBerry Link sẽ tạo ra một tập tin sao lưu có
chứa các dữ liệu mà bạn chỉ định

1. Trên máy tính của bạn, hãy mở BlackBerry Link.

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

205

background image

2. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB.
3. Ở bên hông cửa sổ BlackBerry Link, hãy nhấp vào thiết bị của bạn.
4. Nhấp Sao lưu & Khôi phục.
5. Trên máy tính Windows, hãy nhấp vào Sao lưu thiết bị. Trên máy tính Mac, hãy nhấp vào Sao lưu ngay.