Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tôi giải phóng không gian lưu trữ như thế nào?

background image

Tôi giải phóng không gian lưu trữ như thế nào?

Ghi chú: Máy ảnh có thể không sử dụng được tùy thuộc vào model thiết bị BlackBerry của bạn.

Để tạo chỗ thêm cho các tập tin và ứng dụng, hãy thử bất cứ cách nào sau đây:

Lưu các tài liệu và tập tin media trên thẻ nhớ của bạn. Để tự động lưu ảnh chụp và video của máy ảnh
trên thẻ nhớ, trên màn hình chính, hãy nhấn . Vuốt xuống từ trên cùng của màn hình và nhấn .

Di chuyển các tài liệu và tập tin media từ thiết bị qua thẻ nhớ bằng cách sử dụng Trình quản Lý Tập tin.

Giảm kích cỡ ảnh bạn chụp và phim bạn quay. Để thay đổi tùy chọn tỷ lệ cho hình ảnh và video, trên
màn hình chính, hãy nhấn > .

Chuyển một số dữ liệu của bạn vào máy tính bằng kết nối USB, kết nối Wi-Fi hoặc BlackBerry Link. Để
tải về BlackBerry Link, trên máy tính của bạn, hãy truy cập

www.blackberry.com/BlackBerryLink

.

• Xóa các tập tin mà bạn không cần. Để xóa nhiều mục, trong một ứng dụng, hãy nhấn > . Chọn các

mục và nhấn > .

Xóa các ứng dụng bạn không sử dụng. Để xóa một ứng dụng, trên màn hình chính, hãy chạm và giữ một
biểu tượng ứng dụng cho đến khi các biểu tượng bắt đầu nhấp nháy. Trên biểu tượng cho ứng dụng mà
bạn muốn xóa, hãy nhấn . Nếu bạn không thấy trên biểu tượng ứng dụng, ứng dụng đó không thể
xóa được.

Xóa các tin nhắn trong BlackBerry Hub mà bạn không cần đến. Bạn có thể xóa các tin nhắn riêng lẻ và
nhiều tin nhắn một lúc. Để chỉ xóa các tin nhắn khỏi thiết bị của bạn, nhưng vẫn giữ chúng trên máy
chủ nhắn tin, trong BlackBerry Hub, hãy nhấn > > Hiển thị hành động. Trong danh sách thả
xuống Xóa trên, hãy chọn Chỉ riêng Hub. Để xóa tất cả các tin nhắn đã gửi hoặc nhận trước một ngày cụ
thể, hãy chạm và giữ thanh ngày tháng. Các tin nhắn được tô sáng. Nhấn

.

• Xóa thông tin Trình duyệt BlackBerry và lịch sử Trình duyệt. Trong Trình duyệt, hãy nhấn > >

Quyền riêng bảo mật. Nhấn Xóa cookie dữ liệu khác. Nhấn Xóa nhật ký.

Xóa các liên lạc bạn không cần nữa trong ứng dụng Danh bạ.

Tối ưu hóa hoạt động thiết bị

Nếu bạn thấy rằng thiết bị BlackBerry của mình chạy chậm một cách bất thường, hãy thử một trong các
thao tác sau:

Đóng bất cứ ứng dụng nào bạn không dùng đến.

Xóa các tin nhắn bạn không cần phải giữ lại.

Trong cài đặt quyền riêng tư của trình duyệt, hãy xóa lịch sử, cookie và các dữ liệu trang web khác.