Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thông báo lỗi: Thẻ nhớ

background image

Thông báo lỗi: Thẻ nhớ

Nếu thiết bị BlackBerry phát hiện một vấn đề hoặc sự cố có thể xảy ra với thẻ nhớ của bạn, bạn có thể xem
thêm chi tiết về lỗi đó trong cài đặt Lưu trữ và Truy cập.

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

199

background image

Máy không nhận được thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể ở định dạng không thể đọc được. Hãy xem xét việc định dạng lại thẻ nhớ đó.

THẬN TRỌNG: Các dữ liệu thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ.

Thẻ nhớ được bảo vệ bằng mật khẩu

Một mật khẩu sẽ ngăn chặn truy cập vào thẻ nhớ và các dữ liệu lưu trữ trên đó. Lắp thẻ nhớ vào trong thiết
bị BlackBerry không được bảo vệ bằng mật khẩu.

Thẻ nhớ chế độ chỉ đọc

Bạn chỉ có thể xem và mở các tập tin trên thẻ nhớ. Bạn không thể di chuyển, xóa, hoặc sửa đổi các tập tin
trên thẻ nhớ.

Thẻ nhớ không đáp ứng

Thẻ nhớ không giao tiếp được với thiết bị BlackBerry của bạn. Hãy xem xét việc sử dụng một thẻ nhớ khác.

Không tìm thấy thẻ nhớ nào

Đảm bảo rằng có thẻ nhớ trong thiết bị BlackBerry của bạn và thẻ này đã được gắn đúng cách.