Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tắt kịch bản tự động

background image

Tắt kịch bản tự động

Theo mặc định, trên thiết bị BlackBerry của bạn, tính năng kịch bản tự động sẽ được bật.

Media

Hướng dẫn sử dụng

105

background image

1. Trong ứng dụng Ảnh, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn vào .
2. Tắt khóa chuyển Kịch bản tự động.