Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Phóng to hoặc thu nhỏ trên một hình ảnh

background image

Phóng to hoặc thu nhỏ trên một hình ảnh

Với một hình ảnh đang mở trên màn hình, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Để phóng to, hãy nhấn đúp vào vùng hình ảnh mà bạn muốn phóng to.

Để thu nhỏ, hãy nhấn đúp vào hình ảnh.

Để phóng to hoặc thu nhỏ bằng tay, hãy trượt các ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.