Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Các loại đuôi tập tin âm thanh và video, các định dạng và codec được hỗ trợ

background image

Các loại đuôi tập tin âm thanh video, các định dạng codec được hỗ trợ

Tùy thuộc vào kiểu thiết bị BlackBerry của bạn và mạng không dây, một số đuôi tập tin, định dạng và bộ
giải mã codec có thể không được hỗ trợ.

Phần mở rộng tập tin

Bộ giải codec video được hỗ
trợ

Bộ giải codec âm thanh được
hỗ trợ

3GP

H.263, H.264, MPEG-4

AAC, AMR

3G2

H.263, H.264, MPEG-4

AAC, AMR , QCELP

ASF

WMV 9

WMA

AVI

MJPEG, MPEG-4

MPEG-3

F4V

V6

Sorenson Spark

ISMV (MP4 phân mảnh)

H.264, WMV9

AAC, WMA

M4V

H.263, H.264, MPEG-4

AAC, MPEG-3, PCM

MKV

H.264, MPEG-4

AAC, MPEG-3, PCM

MOV

H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

AAC, AMR, QCELP

MP4

H.263, H.264, MPEG-4

AAC, AMR

MPEG

H.263, H.264, MPEG-4

AAC, MPEG-3, PCM

Media

Hướng dẫn sử dụng

91

background image

Phần mở rộng tập tin

Bộ giải codec video được hỗ
trợ

Bộ giải codec âm thanh được
hỗ trợ

WMV

WMV 9

WMA

AAC

AAC

AMR

AMR

FLAC

FLAC, Vorbis

M4A

AAC

MIDI

MIDI

MKA

AAC, MP3, PCM

MP3

MPEG-3

OGG

FLAC, Vorbis

QCP

QCELP

SPMID

SP-MIDI

WAV

PCM, GSM

WMA

WMA 9, WMA 10

Để biết thông tin về các phần mở rộng của tập tin đa phương tiện và các bộ giải mã codec cho thiết bị của
bạn, hãy truy cập

Media được hỗ trợ

.