Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Sử dụng chế độ Time Shift

background image

Sử dụng chế độ Time Shift

Chế độ Time Shift cho phép bạn chụp một loạt ảnh cùng lúc để có thể chọn ảnh tốt nhất trong số đó. Đã có
ai khi bạn chụp ảnh lại chớp mắt hoặc ho lên trong mỗi lần chụp chưa? Bạn có thể khắc phục điều đó bằng
cách hoán đổi các nét mặt biểu cảm khác nhau cho bất kỳ người nào đến khi tất cả mọi người đều lên hình
hoàn hảo. Bạn cũng có thể lưu lại các hình ảnh Time Shift bạn chụp và chỉnh sửa chúng sau này.