Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Chế độ chụp

background image

Chế độ chụp

Các chế độ chụp sẽ thay đổi cách thức máy ảnh chụp ảnh và ghi hình video. Ví dụ, bạn có thể sử dụng chế
độ Burst (Chụp liên tục) để chụp nhiều ảnh một cách nhanh chóng.

Media

Hướng dẫn sử dụng

97

background image

Biểu tượng

tả

Bình thường

Có thể sử dụng chế độ này cho máy ảnh và máy quay video.
Chế độ Bình thường mô phỏng một máy ảnh hoặc máy quay
video thông thường và cho phép bạn chụp ảnh đơn hoặc quay
video cùng một lúc.

Time Shift

Có thể sử dụng chế độ này cho máy ảnh.Chế độ Time Shift
cho phép bạn chụp một loạt ảnh cùng lúc để có thể chọn
ảnh tốt nhất trong số đó.

Burst

Có thể sử dụng chế độ này cho máy ảnh. Chế độ Burst (Chụp
liên tục) cho phép bạn chụp nhiều ảnh một cách nhanh
chóng. Sử dụng chế độ chụp này khi chụp ảnh các cảnh
hoặc chủ thể chuyển động nhanh.

Toàn cảnh

Có thể sử dụng chế độ này cho máy ảnh. Chế độ Toàn cảnh
rất phù hợp với các khung cảnh và sẽ kết hợp liền lạc nhiều
ảnh vào thành một bức ảnh.

, ,

Bộ đếm giờ

Có thể sử dụng chế độ này cho máy ảnh. Bộ đếm giờ sẽ thêm
một khoảng trì hoãn 3 giây hoặc 10 giây trước khi máy chụp
ảnh.

HDR

Chế độ này, còn được gọi là chế độ High Dynamic Range (Dải
tương phản động mở rộng), có thể sử dụng cho máy ảnh. Chế
độ HDR kết hợp nhiều hình ảnh lại với nhau và có thể ghi lại
được sự tương phản giữa các vùng sáng và vùng tối của cảnh.

, ,

Tỷ lệ

Media

Hướng dẫn sử dụng

98

background image

Biểu tượng

tả

Thay đổi chiều rộng và chiều cao ảnh chụp thành các tỷ lệ
khung hình 1:1, 4:3 hoặc 16:9.

, ,

Đèn flash

Bạn có thể cài đèn flash tự động bật khi đang chụp ảnh ở nơi
thiếu sáng. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt máy ảnh để
luôn luôn hoặc không bao giờ sử dụng đèn flash.