Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tăng cường video

background image

Tăng cường video

Bạn có thể sử dụng trình biên tập video trên thiết bị BlackBerry của mình để cải thiện chất lượng video
bằng cách thay đổi độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa và nhiều tính năng khác.

1. Trong ứng dụng Phim, hãy chạm và giữ video mà bạn muốn thay đổi.
2. Nhấn > .
3. Nhấn vào một tùy chọn sửa.
4. Nếu cần thiết, hãy di chuyển thanh trượt để đạt được hiệu ứng bạn muốn.
5. Khi bạn đã chỉnh sửa video xong, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để lưu các thay đổi của bạn, hãy nhấn Lưu.

• Để bỏ các thay đổi của bạn, hãy nhấn > .

Mẹo: Nếu bạn chọn một tùy chọn và không thích kết quả đó, bạn có thể nhanh chóng bỏ đi các thay đổi khi
nhấn vào tùy chọn chỉnh sửa đó lần thứ hai.