Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Giới thiệu về BlackBerry Balance và vùng công việc

background image

Giới thiệu về BlackBerry Balance vùng công việc

Công nghệ BlackBerry Balance giúp giải quyết các mối quan ngại về bảo mật của công ty mà không cần hạn
chế việc sử dụng cá nhân thiết bị BlackBerry của bạn. Nếu người quản trị của bạn bật BlackBerry Balance,
các dữ liệu thiết bị, ứng dụng và truy cập mạng sẽ được tách ra để bạn có một vùng công việc và một vùng
cá nhân. Các vùng riêng biệt này sẽ giúp bạn tránh các hoạt động chẳng hạn như vô tình sao chép dữ liệu
làm việc vào một ứng dụng cá nhân, hoặc hiển thị các dữ liệu công việc bí mật trong một cuộc trò chuyện
BBM Video. Nếu người quản trị của bạn bật BlackBerry Balance, họ cũng có thể quy định chính sách bảo
mật nhằm bật và tắt các tính năng trên thiết bị của bạn. Để biết thông tin về các chính sách bảo mật được
cài trên thiết bị của bạn, hãy liên hệ với người quản trị.

Theo mặc định, thiết bị của bạn sử dụng vùng cá nhân. Bạn có thể sử dụng vùng này cho các hoạt động
như chụp ảnh, tải về video, chơi trò chơi trực tuyến, lưu tập tin vào thẻ nhớ, và đăng bài trên trang mạng xã
hội.

Trong vùng công việc, bạn có thể truy cập email công việc, danh bạ và lịch, tạo ra các tài liệu công việc, và
duyệt các trang web mạng nội bộ của công ty. Vùng công việc của bạn có thể bao gồm một phiên bản
BlackBerry World riêng biệt có chứa những ứng dụng mà bạn được phép tải về và sử dụng cho công
việc. Nếu vùng công việc được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn phải mở khóa vùng công việc của mình để truy
cập vào dữ liệu công việc công việc của bạn.

Bạn có thể truy cập vào cả dữ liệu cá nhân và dữ liệu công việc từ những nơi nhất định, chẳng hạn như Tìm
kiếm.