Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ghi âm ghi chú trong ứng dụng Remember

background image

Ghi âm ghi chú trong ứng dụng Remember

Bạn có thể sử dụng BlackBerry Remember để ghi lại các ghi âm.

1. Trong một ghi chú, tác vụ hoặc trên màn hình Tác vụ hoặc Ghi chú, hãy nhấn .
2. Nhấn .

Năng suất và công việc

Hướng dẫn sử dụng

271

background image

3. Đọc ghi âm của bạn.
4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào > Xong.

Mẹo: Bạn cũng có thể chụp ảnh mà không rời khỏi ứng dụng Remember. Để chụp ảnh, trong một mục nhập
hoặc trên màn hình Tác vụ hoặc Ghi chú, hãy nhấn .